zavřít

Kluby a skupiny

Pro lidi s duševním onemocněním, nebo jejich blízké, nabízíme možnost využití našich klubových a skupinových aktivit.

Kluby pro uživatele vedou lidé s vlastním zdravotním handicapem.

Ve skupině pro rodinné příslušníky se potkávají lidé, kteří se potýkají s podobnými starostmi.

Kluby i skupina nabízejí možnost trávení času v bezpečném prostředí, kde nikdo nikoho nesoudí a nehodnotí. Může sem chodit každý, kdo je ochoten dodržovat pravidla. Není potřeba uzavírat žádnou smlouvu, ani docházet pravidelně.

Vytváříme tak nízkoprahovou alternativu pro lidi s duševním onemocněním a jejich blízké, kteří nechtějí nebo nepotřebují sociální službu, ale hledají občasnou nebo pravidelnou činnost.

Kluby hrají významnou roli na cestě k úzdravě, protože sdílení svých prožitků i zdravotních potíží pomáhá lidem lépe porozumět projevům jejich onemocnění. Zároveň kolegové z klubu mohou zaznamenat zhoršení zdravotního stavu někdy dříve, než člověk sám a pomoci mu tak řešit situaci včas.

Skupina nabízí blízkým lidí s duševním onemocněním možnost lépe chápat svého příbuzného, a hlavně potkat se s lidmi, kteří žijí podobný příběh.


MYKLUB LIBEREC

„Projekt je podpořen Fondem Zdraví a prevence Statutárního města Liberec.“

Činnost klubu byla podpořena dotací Libereckého kraje z programu „Podpora preventivních a léčebných projektů“

Místo poskytování

Nezvalova 662
460 15 Liberec 15

Iveta Hlaváčková

koordinátorka klubu
T – 485 163 440
E – i.hlavackova@fokusliberec.cz

Klub se schází

Úterý a čtvrtek od 13.00–16.00 hodin.

Z aktivit klubu v současné době nabízíme:

Aktivity jsou svépomocné, volně přístupné všem zájemcům, nejedná se o sociální službu, nezáleží na druhu handicapu a přijít může každý.

Nabízíme přednášky na volná témata, promítání DVD, poslech hudby, tvořivá dílna = tvorba časopisu, cvičení paměti, volný přístup k internetu, návštěva muzea, výstav, kina a divadla, výlety s dobrovolníkem a v letních měsících posezení u táboráku, nebo jen tak u kávy a čaje.

Podrobnější popis:

MYKLUB Liberec je svépomocný rekondiční klub zdravotně postižených a jedná se o doplňkovou službu Fokusu Liberec. Klub řídí koordinátorka (sama zdravotně postižená), jejíž mzda je částečně hrazena z úřadu práce (příspěvek na zaměstnávání OZP) a doplatek mzdy, který hradíme ze sponzorských darů a dotací.

Klub se schází 2× týdně. Členové mají možnost v klubu posedět, promluvit si s lidmi kteří řeší podobné problémy apod. Významnou náplň klubu také tvoří účast na různých kulturních akcích a pořádání společných výletů. Všichni členové klubu mají možnost podílet se na tvorbě programu klubu.


Svépomocné skupiny rodinných příslušníků osob s duševním onemocněním

Místo poskytování

Nezvalova 662
460 15 Liberec 15

PhDr. Jana Horáková

vedoucí skupiny
T – 485 163 440
E – j.horakova@fokusliberec.cz  

Skupina se schází

Každé první úterý v měsíci od 17.00 hodin.
Předpokládaná délka setkání 90 minut.

  • Přijďte se podělit o svůj příběh
  • Popovídat si o tom, co se Vám podařilo a také o tom, s čím si nevíme rady
  • Vyměnit si informace, postřehy a zkušenosti s lidmi, kteří zažívají podobné problémy

Setkáním provází PhDr. Jana Horáková ředitelka Libereckého Fokusu.

Budeme rádi, pokud svou účast předem potvrdíte na mail j.horakova@fokusliberec.cz. nebo na telefonu 485163440

Pokud se ale rozhodnete až na poslední chvíli, nevadí.


ARTEKLUB JABLONEC A LIBEREC

Místo poskytování

Mírové náměstí 490/12, 460 01 Jablonec nad Nisou

Nezvalova 662/18
460 15 Liberec 

Eva Lejsková

koordinátor klubu
T – 722 632 448
E – e.lejskova@fokusliberec.cz

Klub se schází

Středa od 13.00–15.00 hodin JABLONEC NAD NISOU

Čtvrtek od 13.00–15.00 hodin LIBEREC

ARTEklub Jablonec nad Nisou funguje od února 2024 na Mírovém náměstí 490/12, a to 1× týdně po dvou hodinách (středa od 10:00 - 12:00 nebo 13:00 – 15:00). ARTEklub v Liberci  Nezvalova ul.662/18, (čtvrtek 13.00–15.00 hodin).

ARTEklub nabízí široké rozpětí výtvarných technik a aktivit ze všech možných výtvarných oborů, zaměřených jednak na práci se sebou, zpracování složitějších témat, která jsou obtížně vyjádřitelná jinak než výtvarně, dále také vyzkoušení a osvojení si pestré nabídky neobvyklých výtvarných technik. V nabídce ARTEklubu jsou i výlety, malba v exteriéru, návštěvy výstav, apod. Samozřejmostí je příjemné zázemí v příjemném prostředí.

Každá dvouhodinovka bývá zpravidla zakončena společným hodnocením a rozborem jednotlivých výtvarných děl, samozřejmostí je případná individuální konzultace, rozhovor.

Každému návštěvníkovi je věnována individuální péče dle jeho konkrétních potřeb, a rozhodně se nemusíte bát nás navštívit, i když doposud nemáte žádné výtvarné zkušenosti – nebojte se to zkusit! :)


VOLNOČASOVÝ KLUB JABLONEC NAD NISOU

Koordinátorka klubu: Petra Scholzová, tel: 731 173 895

Klub se schází 1x týdně / čtvrtek na adrese: Mírové náměstí 490/12, Jablonec n/N