zavřít

Spolupráce

Fokus Liberec spolupracuje s ostatními sociálními službami, a to zejména na území města Liberce a Jablonce nad Nisou. Úzce spolupracujeme s Městským úřadem v Liberci, kde se Fokus podílí na vytváření komunitního plánu, dále s Městskými úřady v Jablonci nad Nisou a České Lípě.

Protože součástí činnosti Fokusu je i vytváření pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností, je pro nás důležitým a dlouhodobým partnerem Úřad práce v Liberci a Jablonci nad Nisou. Činnost Fokusu je významně podporována i libereckým Krajským úřadem.

Fokus Liberec poskytuje služby na pomezí zdravotnické a sociální problematiky, k důležitým partnerům patří proto i zdravotnická zařízení.

Zejména Psychiatrická nemocnice v Kosmonosech, kde pracovníci navštěvují 1–2× měsíčně hospitalizované klienty Fokusu nebo také pacienty léčebny, kteří mají zájem dozvědět se více informací o činnosti Fokusu. Velmi důležitá jsou pravidelná setkání s lékaři a primáři jednotlivých oddělení léčebny, kde dochází k výměně informací a získávání kontaktů na nově hospitalizované pacienty. Blízká spolupráce při řešení problematiky hospitalizovaných klientů je pak navázána s Fokusem v Mladé Boleslavi , který díky svému umístění může spolupracovat s Psychiatrickou léčebnou v Kosmonosech intenzivněji.

Důležitým dlouholetým partnerem je pro nás Psychiatrické oddělení Krajské nemocnice v Liberci

Od roku 2015 se intenzivněji rozvinula spolupráce s Psychiatrickou nemocnicí Horní Beřkovice. Návštěvy jsou realizovány terénním týmem z pobočky v České Lípě.

Stejně tak spolupracujeme i s Dobrovolnickým centrem Amikus komunitního střediska Kontakt a organizací Komunitní práce Liberec, o.p.s.

Na nadregionální úrovni existuje spolupráce mezi jednotlivými Fokusy v České republice. Kontakty na další Fokusy naleznete v naší nabídce v odkazu „kontakty“.