zavřít

Vzdělávání

Exkurze

Pro třídy nebo studijní skupiny ze středních, vyšších odborných a vysokých škol s humanitním nebo zdravotnickým zaměřením, nabízíme možnost návštěvy Fokusu Liberec. Během návštěvy se studenti kromě seznámení s činností Fokusu Liberec dozvědí informace o systému péče o lidi s duševním onemocněním, a možnostech pracovního uplatnění v této oblasti.

Kontakt pro sjednání exkurze: Pavlína Prousková, Růžena Bergmanová

Stáže pro studenty humanitních nebo zdravotnických oborů, stáže pro zaměstnance sociálních nebo zdravotních služeb

Nabízíme jednorázové i souvislé  stáže. Rozsah a zakázku stáže sjednáváme vždy individuálně. Stáž může být zaměřena na metodiky práce (pobytové, terénní, ambulantní služby) včetně multidisciplinární spolupráce, specifika malokapacitní pobytové služby DZR, vybrané kazuistiky a způsoby řešení nepříznivé sociálně-zdravotní situace klienta prostřednictvím komunitních služeb. 

Stáže pro studenty nabízíme bezplatně.

Stáže pro zaměstnance nabízíme za cenu 500 Kč/osoba/den.

Kontakt pro sjednání stáže: Růžena Bergmanová

Semináře na zakázku

Na základě dlouholetých zkušeností s poskytováním služeb lidem s duševním onemocněním, umíme nabídnout know-how v mnoha oblastech. Nabízíme proto možnost uspořádat seminář, kulatý stůl nebo workshop na základě vašich potřeb v následujících oblastech:

  • Respektující/nestigmatizující jazyk v práci s lidmi s duševním onemocněním
  • Systém péče o lidi s duševním onemocněním v ČR
  • Reforma psychiatrické péče
  • Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním
  • Specifika práce s lidmi s duševním onemocněním
  • Psychiatrické minimum pro zaměstnance v sociálních službách
  • Základy recovery přístupu k lidem s duševním onemocněním
  • Kasuistické semináře – příklady dobré praxe

Jednotlivá témata lze propojovat, vždy pracujeme na základě konkrétní zakázky.
Cena se odvíjí od rozsahu semináře, počtu lektorů a počtu účastníků.

Kontakt pro objednání vzdělávání: Růžena Bergmanová