zavřít

Zaměstnávání

Informace o zaměstnání

FOKUS Liberec provozuje chráněná pracovní místa v Liberci a Jablonci n/N. Posláním je poskytovat pracovní příležitosti lidem se změněnou pracovní schopností (OZP, OTZP, ZZ), kteří hledají pracovní uplatnění v tzv. chráněných pracovních podmínkách. Cílem je umožnit získání pracovních zkušeností a co nejlépe se připravit po pracovní a sociální stránce pro další pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce. Lidé, kteří potřebují během zaměstnání podporu od tzv. klíčového pracovníka, nabízíme možnost spolupráce se službou Sociálně terapeutické dílny. Každý nový zájemce o práci podá nejdříve žádost (na našem formuláři) nebo profesní životopis, který předá personalistce nebo vedoucímu pracoviště. V případě, že zájemce splní všechny podmínky pro přijetí a bude volná pracovní pozice, uzavře se s ním pracovní smlouva na dobu určitou a to po dobu max. 2 let. Zaměstnancům, kteří jsou svými znalostmi nezbytní nebo velkým přínosem pro organizaci, je nabídnuto prodloužení smlouvy ještě o jeden rok a poté i na dobu neurčitou.

Pestrý výrobní a pracovní program na našich chráněných pracovištích umožňuje střídání pracovních činností a tím i udržení potřebného zájmu a snížení únavy zaměstnanců z opakující se práce. Současně si zaměstnanci mohou prohloubit již získané pracovní dovednosti, naučit se nové pracovní postupy a také upevňovat sociální kontakty v rozmanitější pracovní skupině. V dílnách si zaměstnanci plní individuální normu, dodržují pracovní dobu a pravidelnost v docházce a za to jsou také finančně odměňováni. V kavárně a recepci se zaměstnanci naučí např. technice obsluhy a přípravy pokrmů a nápojů, práci s PC a internetem, zdokonalí se v komunikaci se zákazníkem, apod.

Pracovní místa nabízíme relativně aktivním občanům, kteří mají zachovány pracovní návyky a je u nich předpoklad pravidelné docházky a práce v úkolu.

V případě více uchazečů o jednu pracovní pozici bude v případě shodných nebo velmi podobných pracovních předpokladů přednostně nabídnuta pozice naší cílové skupině.

NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ:

Chráněné pracovní dílny a chráněná pracovní místa, které provozuje FOKUS Liberec, jsou rozmístěna na čtyřech pracovištích a to:

 1. V samotném sídle FOKUSu – Nezvalova 662, Liberec 15, 460 15, T – 485 163 440
 2. Spolkový dům (SDJ) Kavárna Floriánka – E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou 1, 466 01, T – 483 356 211
 3. Na pobočce Česká Lípa – Ruská 3332 a Dubická 3322 470 01  Česká Lípa, T – 485 163 440

A. LIBEREC NEZVALOVA

 • řemeslná dílna a údržba objektů včetně zahrady
 • recepce
 • úklid
 • výroba keramiky

B. JABLONEC NAD NISOU

 • recepce
 • kavárna

C. ČESKÁ LÍPA

 • úklid
 • údržba