zavřít

Způsob financování a poděkování

Poděkování za příspěvky na rozšíření chráněného bydlení

V roce 2017 otevřeme v České lípě nový velký byt chráněného bydlení v Dubické ulici, a navýšíme tak kapacitu služby ze 6ti na 10 míst.

Přípravy na otevření nového bytu probíhaly v průběhu celého roku 2016. Žádali jsme o souhlas s rozšířením služby všechny obce v regionu a krajský úřad, a zároveň probíhala rekonstrukce prostor v Dubické ulici.

Rekonstrukci financoval vlastník objektu, pan Martin Urban na vlastní náklady. Zároveň jsme podávali žádosti o finanční prostředky na vybavení prostor do různých grantových řízení, a také na okolní obce.

Všem, kteří přispěli, mnohokrát děkujeme, bez jejich přispění bychom nový byt nemohli otevřít!

Byli to zejména:

 • Pan Martin Urban
 • Nadace ČEZ s příspěvkem 70 000 Kč na nábytek
 • Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové s příspěvkem 15 000 Kč na kuchyňskou linku
 • Projekt Elektrowin, díky němuž jsme získali spotřebiče – pračky, sušičky, lednice apod.
 • Město Doksy s příspěvkem 20 000 Kč na vybavení
 • Nadace Euronisa s příspěvkem 50 000 Kč na nábytek

Děkujeme všem, kteří nás v uplynulých dvou letech podpořili

 • Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – nákup kuchyňské linky do chráněného bydlení v České Lípě v roce 2016
 • Dotační FOND Libereckého kraje
 • Úřad práce v Liberci
 • Krajský úřad v Liberci
 • Magistrát města Liberce
 • Městský úřad v Jablonci nad Nisou
 • Nadace EURONISA
 • Psychiatrická léčebna v Kosmonosech
 • Psychiatrické oddělení v Liberci
 • Město Česká lípa
 • Město Mimoň
 • Město Nový Bor
 • Ing. Lumír Schubert – Auditex
 • Ježek software s.r.o.
 • Potravinová banka Liberec
 • Silnice Žáček s.r.o.
 • Město Frýdlant
 • Mikroregion Frýdlantsko

Fokus Liberec je nestátní neziskovou organizací a tedy jako všechny NNO závisí na jednoletém financování. Hlavním finančním zdrojem jsou tedy dotace a granty. Naši činnost podporuje převážně Ministerstvo práce a sociálních věcí a to formou dotace na provozní a mzdové náklady sdružení a významnou měrou i prostřednictvím Úřadu práce (Fokus je zaměstnavatel osob se změněnou pracovní schopností).

Důležitou úlohu v našem financování hraje Krajský úřad Libereckého kraje, který spolu s MPSV spolurozhoduje o poskytnutí dotace, nebo se přímou dotací podílí na financování některých akcí – v loňském roce například dotací na nákup kotle a topení pro Chráněné bydlení a dotací na úhradu provozních nákladů spojených s transformací služeb Fokusu. Pravidla Krajského úřadu LK umožnila i nestátním neziskovým organizacím úspěšně čerpat finanční zdroje z EU v rámci Společného regionálního operačního programu – SROP.

Finanční podporu získáváme i od nadací. Tyto finanční prostředky jsou většinou vázány na podporu konkrétních aktivit (např. nákup materiálu, vybavení nových prostor, propagační akce apod.).

Města Česká Lípa, Mimoň, Nový bor a Doksy se podílejí na financování Fokusu granty nebo dotacemi určenými na podporu služeb a činností, které realizujeme v jejich spádové oblasti. V roce 2014 2015 a 2016 Česká lípa podpořila rozvoj služeb chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení.

Město Jablonec nad Nisou se významně podílí na financování činnosti jablonecké pobočky Fokusu, konkrétně služeb Podpora samostatného bydlení a služby Sociálně terapeutické dílny.

Stejně tak se na našem financování významně podílí město Liberec, konkrétně služeb Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, a Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Fyzické a právnické osoby (sponzoři) se podílejí na financování Fokusu menšími finančními částkami, zejména však různými úlevami, slevami na materiálu, na dopravě apod.