zavřít

Podpora samostatného bydlení (PSB)


Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.
Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.
Služba byla podpořena dotací od města Česká Lípa
Poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro sociální služby zapojené do projektu OPZ+ - individuálního projektu Libereckého kraje.
Projekt č. CZ.03.02.01/00/22_003/0001885 „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

Identifikátor: 3596108

 • Máte duševní onemocnění?
 • Znáte někoho takového?
 • Nebojte se říct si o pomoc, nebuďte v tom sami!

Protože my jsme parta lidí, která VÁS v tom nenechá!
Žít s nemocí není jednoduché a každý den je úplně jiná výzva.
Podpoříme Vás, abyste v této výzvě obstáli a mohli samostatně, spokojeně žít.


Citáty našich klientů:

„Byl jsem na ulici sám, jen se svými bludy… Teď mám domov a práci.“

„Někdy je mi fakt špatně, ale vím, že je tady někdo pro mě.“

„Díky Fokusu jsem se dokázala osamostatnit a naučila se fungovat i s nemocí.“

„Už vím, že i s nemocí se dá žít!“


MÍSTO POSKYTOVÁNÍ

Liberec

Kostelní 10
460 01 Liberec 1

Mgr. Ivana Kovářová

vedoucí služby
T – 722 693 965
E – i.kovarova@fokusliberec.cz

Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 490/12
466 01 Jablonec nad Nisou

Mgr. Ivana Kovářová

vedoucí služby
T – 722 693 965
E – i.kovarova@fokusliberec.cz

Česká Lípa

Ruská 3332
470 01 Česká Lípa

Mgr. Bc. Markéta Křivská

vedoucí služby
T – 727 967 009
E - m.krivska@fokusliberec.cz

Tanvald

Krkonošská 90
468 41 Tanvald

Mgr. Ivana Kovářová

vedoucí služby 
T – 722 693 965
E – i.kovarova@fokusliberec.cz

Frýdlant

Míru 1407
461 01 Frýdlant

Mgr. Ivana Kovářová

vedoucí služby 
T – 722 693 965
E – i.kovarova@fokusliberec.cz


Celková kapacita služby PSB

Okamžitá kapacita služby je 18 uživatelů.
Za 1 hodinu sociální služby platí uživatel 135 Kč, pokud mu byl přiznán příspěvek na péči. Pokud příspěvek na péči nemá, uhradí za 1 hodinu sociální služby 30 Kč.

Služba je poskytována od pondělí do pátku (mimo státem uznávaných svátků), 8.00–16.00 hodin.


Poslání služby PSB

Posláním služby je podpora duševně nemocných lidí v samostatném bydlení v jejich vlastních domácnostech podle jejich vlastních představ a možností.

Cílová skupina služby PSB

Cílovou skupinou tvoří duševně nemocní spoluobčané z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a České Lípy od 16-80 let a starších (starší senioři), kteří v důsledku své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace potřebují podporu v činnostech souvisejících se samostatným bydlením, péčí o domácnost, zvládáním partnerských a rodinných vztahů.

Cíle služby PSB

 • pomoc klientům udržet si vlastní bydlení
 • rozvoj praktických sociálních dovedností zahrnující každodenní obstarávání domácnosti (nákup, praní žehlení, úklid, hospodaření s penězi)
 • samostatné rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času apod.)
 • obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora v oblasti partnerských vztahů

Nájemní a podnájemní bydlení

Fokus Liberec má pro osoby s psychotickým onemocněním i možnost bydlení v pod/nájemních bytech v Jablonci nad Nisou (3místa) v ulici Dlouhá, s nájmem v rozmezí 5 500 – 6 500 Kč/měsíc (dvojlůžkové pokoje nebo jednolůžkové pokoje).  V České Lípě (8míst) v ulici Ruská a 7 nájemních bytů v Dubické ulici 1603 (14 míst). Uživatel má uzavřenou pod/nájemní smlouvu na jeden rok a hradí platbu ve výši 4 150 – 9 300Kč/měsíc. V případě, že bydlí 2 osoby, platí každý polovinu platby.

Služba vychází z těchto obecných principů:

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času apod.),
 • individuální přístup respektující potřeby a volbu klienta,
 • práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou,
 • informovanost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřejných službách apod.),
 • respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod.),
 • respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací,
 • respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů,
 • komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce.