zavřít

Historie a poslání

Fokus Liberec o.p.s. poskytuje následné služby lidem s duševním onemocněním od roku 1993. V současné době působí  na Liberecku, Jablonecku, Českolipsku, Novoborsku, Tanvaldsku a Frýdlantsku. Za sebou má mnoho let úspěšného fungování v komunitních službách při poskytování psychosociální rehabilitace lidem s duševní poruchou (nejčastěji schizofrenií, dále pak neurotické, stresové a somatoformní poruchy, poruchy osobnosti a chování dospělých - zde je nutná spoluúčast, nebo jiným typem psychózy), ročně poskytne službu více než dvěma stovkám klientů. Lidem, kteří se vracejí po dlouhodobých hospitalizacích, umožňuje nájemní bydlení v bytech Fokusu,  spojené s  poskytováním služby podpora samostatného bydlení. Úzce spolupracuje  s PN Horní Beřkovice a Kosmonosy při návratu pacientů do běžného prostředí  a rozvíjí spolupráci s PO Liberecké nemocnice.

Cílovou skupinu  tvoří dlouhodobě duševně nemocní spoluobčané, kteří se chtějí zařadit do rehabilitačních programů a jsou ochotni respektovat pravidla jednotlivých služeb. Služby mohou využívat i příbuzní a blízcí duševně nemocných. Pro některé rehabilitační služby, jako např. chráněné bydlení, vyžadujeme doporučení lékaře.

Posláním FOKUSU Liberec  je podpora duševně nemocných lidí v samostatném rozhodování, jednání, řešení své sociální pracovní a zdravotní situace. Za tímto účelem FOKUS Liberec zřizuje sociální služby chráněného a podporovaného bydlení, pracovní rehabilitace, terénní programy a nabízí pracovní příležitosti na chráněných pracovištích.

Z tohoto poslání je odvozen i základní cíl našich služeb: Podpořit duševně nemocného člověka v takových situacích, které mu brání běžným způsobem využívat společenské zdroje a možnosti (jako je například práce, vzdělání, zdravotnické služby, rodinné a sociální vztahy apod). Konečným cílem je posílit člověka natolik, aby přestal služby potřebovat a využívat, nebo aby je potřeboval pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Jednotlivé služby (Sociální rehabilitace, Podpora samostatného bydlení, Chráněné bydlení, Sociálně terapeutická dílna a Domov se zvláštním režimem) mají vlastní cíle a konkrétní vymezení cílové skupiny. Východiskem naší práce je přesvědčení, že uživatel našich služeb je rovnoprávným partnerem, který může svůj život i léčbu řídit a ovlivňovat.

etický kodex pracovníka Fokusu Liberec

strategický plán Fokusu Liberec na období 2018–2022