zavřít

Chráněné bydlení (CHB)

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.
Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.
Služba byla podpořena dotací od města Česká lípa
Služba byla podpořena dotací města Mimoň
Služba byla podpořena Nadací ČEZ

Identifikátor: 3865693

 • Nabízíme Vám bezpečné místo, kde se naučíte vše potřebné k samostatnému bydlení.

 • Podpoříme Vás v návratu zpět do života.

 • Pomůžeme Vám najít Vaše sny a touhy.


Postřehy a příběhy našich klientů:

„Byl jsem na ulici, byl jsem na dně, chtěl jsem normálně žít.“

„Získal jsem zázemí a jistotu.“

„Učím se o sebe postarat, nejsem na to sám.“

„Jsem rád s lidmi jako jsem já.“

„Už nejsem osamělý, mám kamarády.“

„Přijali mě takového, jaký jsem.“

„Učím se být běžným občanem.“

„Nechuť do života byl můj každodenní chleba, nebavilo mě prostě nic. Pak jsem dostala nabídku z Fokusu. Proč to nezkusit, není už co víc zkazit. Nestačila jsem se divit, učíme se tu žít, tak jako předtím. Pomalu, ale jistě se mi vrací do žil energie, baví mě opět chodit do práce a mám v plánu založit svou vlastní rodinu.“

„Nevěděl jsem, Jak se dostat z kolotoče hospitalizací. Fokus mi podal pomocnou ruku, i když jsem stále nevěřil, že se zbavím tíhy, která mě už dlouhou dobu provází. Nyní vím, že to byla správná volba. Po dlouhé době zvládnu samostatně komunikovat, nakupovat, jít sám ven, a dokonce se smát.“


Liberec, Jablonec nad Nisou

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poskytované chráněné bydlení má formu skupinového bydlení.

V Liberci je služba poskytována v městské části Rochlice, v Krejčího ulici v Jablonci nad Nisou v ulici Dlouhá.

V Krejčího ulici je služba poskytována 9 uživatelům, ve třech bytech, které jsou ve 2.,3., a 4. podlaží. Uživatelé mají společně k dispozici obývací místnost s kuchyňským koutem, předsíň, koupelnu a toaletu a ke každému bytu přísluší balkónové sezení. Mohou využívat automatické pračky, sušičky na prádlo, PC s internetem a další základní vybavení. Bydlení je v  jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Vybavení je stejné na všech třech podlažích. Služba také umožňuje partnerské soužití, pokud o toto uživatelé projeví zájem.

V Jablonci nad Nisou v Dlouhé ulici je služba poskytována 3 uživatelům ve dvoupokojovém bytě s obývací kuchyní a dalším příslušenstvím (koupelna, toaleta, balkón). Fokus Liberec má byt v pronájmu od města Jablonec nad Nisou. Uživatelé bydlí ve dvoulůžkovém a jednolůžkovém pokoji. Mohou využívat automatickou pračku i sušičku na prádlo. Umožňujeme i partnerské soužití, pokud o toto uživatelé projeví zájem.

Kapacita

12 lůžek

Kontakt

Bc. Monika Scholzeová
Vedoucí služby Chráněné bydlení

Kostelní 10
460 01 Liberec 2
M – 607 137 370
M – linka pro uživatele 604 721 253
E - m.scholzeova@fokusliberec.cz

Česká Lípa

V České Lípě je služba poskytována v 1. patře objektu, který je v blízkosti parku a městského centra. Bydlení není bezbariérové. V Chráněném bydlení jsou 4 dvoulůžkové pokoje, společná kuchyň, kde probíhá nácvik vaření, společenská místnost s terasou, sociální zařízení, koupelna s vanou a se sprchovým koutem. Dále se zde nachází 1 jednolůžkový pokoj. Uživatelé mohou využívat automatické pračky, sušičky na prádlo a další základní vybavení. Prostory chráněného bydlení jsou nově vybavené. Služba zde začala být poskytována od 17. 01. 2017. Postupně probíhají vnější úpravy objektu a pozemku v okolí domu dle potřeb služby a jejích uživatelů.

Od začátku roku 2020 jsme tuto službu rozšířili do dalšího objektu v Dubické ulici 1603, který je ve vlastnictví soukromého majitele. Tento dům je po celkové rekonstrukci. Služba Chráněné bydlení je zde poskytována v 7 bytech, celkem pro 11 dalších uživatelů. V každém bytě je kuchyňská linka s varnou deskou, elektrickou troubou a lednicí. Dále je zde koupelna s toaletou a předsíň. Byty jsou plně vybaveny novým nábytkem. V domě není výtah, služba není bezbariérová. 

Kapacita

10 lůžek (od 1. 1. 2020 navýšení kapacity na 20 lůžek)

Kontakt

Mgr. Kateřina Čermáková
Vedoucí služby Chráněné bydlení

Dubická 3322, Dubická 1603
470 01 Česká Lípa 1
M – 702 034 341
E – k.cermakova@fokusliberec.cz


Služba se poskytuje v tomto časovém rozsahu:

 1. ubytování – 24 hodin denně.
 2. úkony péče – v pracovní dny (včetně státem uznávaných svátků) od 8.00–16.00 hodin v rozsahu dle individuální dohody s pracovníkem služby Chráněné bydlení.
 3. žádost o poskytnutí služby – formulář ke stažení zde.

Poslání služby

Posláním služby chráněné bydlení je podpora duševně nemocných lidí při získávání dovedností potřebných k samostatnému životu mimo zdravotnická a ústavní zařízení.

Cílová skupina služby

Služba je určena lidem s duševním onemocněním starší 16ti let do 65 let, kteří si v důsledku své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace neosvojili nebo ztratili dovednosti potřebné k samostatnému životu, vyžadují vyšší míru podpory při zvládání každodenních činností a dodržování léčebného režimu, jsou v péči ambulantního psychiatra, jsou schopni a ochotni dodržovat pravidla služby CHB a souhlasí s prací na individuálním plánu, popř. individuálním plánu péče.

V České Lípě nemůže být služba poskytnuta lidem s pohybovým postižením, protože objekt CHB nemá bezbariérový přístup. Služba nemůže být poskytnuta lidem, kteří si nejsou schopni hradit náklady na své základní životní potřeby (nákup potravin, ošacení, hygienických potřeb aj.).

Cíle služby

Cílem služby je pomoci uživatelům žít podle vlastních představ a možností. Podporujeme rozvoj praktických sociálních schopností zahrnující každodenní obstarávání domácnosti (vaření, nákup, praní, žehlení, úklid, hospodaření s penězi) i samostatné rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času, apod.).

Služba vychází z těchto obecných principů:

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času apod.),
 • individuální přístup respektující potřeby a volbu uživatele,
 • práce s širším okolím uživatele, zejména s jeho rodinou,
 • informovanost uživatele (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřejných službách, apod…),
 • respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod.),
 • respektování práv uživatelů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací,
 • respektování uživatelů jako rovnoprávných partnerů,
 • komunitní přístup a komunitní práce.

Jednání se zájemcem o službu

Jednání probíhá přímo ve zdravotnických zařízeních (psychiatrické nemocnice, psychiatrická oddělení nemocnice), do kterých docházejí pracovníci Fokusu, nebo po telefonickém či mailovém kontaktu, kdy si zájemce domluví první osobní schůzku s vedoucí služby. Jednání s novým zájemcem probíhá ve 4 schůzkách. V průběhu zájemce získá všechny potřebné informace o službě, je zmapován jeho osobní cíl – v čem mu má služba pomoci, jaké jsou jeho potřeby. V případě trvání zájmu vyplní za pomoci vedoucí služby na poslední schůzce žádost o službu. Každý zájemce má možnost si během prvokontaktu chráněné bydlení prohlédnout. Podmínkou pro vstup do služby je potvrzení lékaře o příslušnosti zájemce k cílové skupině (okruh psychóz) a o zdravotním stavu zájemce.

Smlouva o poskytování služby chráněné bydlení se uzavírá na dobu 1 roku, s možností prodloužení na 2 roky, dle potřeby uživatele. Smlouva je uzavírána přímo v chráněném bydlení. Všechny náležitosti smlouvy jsou zájemci podrobně vysvětleny, včetně výše úhrad a způsobu vyúčtování za poskytované služby, pravidel služby, možnosti sdělit stížnost. Smlouvu si může zájemce prostudovat doma, nebo projednat za účasti a podpory např. rodinného příslušníka či opatrovníka.

Ve službě zůstávají uživatelé, kteří díky pravidelné podpoře pracovníků služby a tréninku získají základní dovednosti v bydlení, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (časté návraty onemocnění, problémy s pamětí, pozorností, myšlením, problémy s dodržováním medikace, poruchy vůle apod.) potřebují trvalou socioterapeutickou podporu. Doba pobytu je zde ohraničena pouze schopností uživatele dodržovat dohodnutá pravidla. Maximální důraz je kladen na uchování co nejvyšší samostatnosti a soběstačnosti uživatele. Pokud se během pobytu ve službě chráněné bydlení zdravotní stav uživatele zcela stabilizuje a je schopen samostatně využívat běžně dostupné služby a informační zdroje, může přejít do služby s nižší mírou podpory – např. do našich nájemních bytů s terénní podporou. V případě, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu uživatele natolik, že naše služba nebude pro něho již dostačující, pomůžeme mu zajistit další návaznou službu. Dle individuálně určených potřeb uživatele poskytovatel zprostředkuje kontakt s fyzickými či právnickými osobami nebo přirozeným sociálním prostředím a v těchto vztazích uživatele podporuje. Poskytovatel dále spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, které osoba označí v zájmu dosahování svých osobních cílů.

Chráněné bydlení je hrazená služba. Uživatel je povinen zaplatit úhradu, přičemž úhrada se skládá z nákladů za ubytování (včetně energií, odvozu odpadu, výměny a praní ložního prádla) a nákladů za poskytování úkonů péče. Ceny se řídí aktuálním ceníkem poskytovaných služeb, který je přílohou smlouvy o poskytnutí služby chráněné bydlení. Cena za náklady spojené s ubytováním je v rozmezí od 6 000 do 7 500 Kč dle velikosti pokoje/bytu.

Výše úhrady za poskytované úkony péče činí 135 Kč za hodinu. Výše úhrady za péči se poměrně krátí, pokud poskytování úkonů péče netrvá celou hodinu. Pokud uživateli není přiznán příspěvek na péči nebo výše příspěvku na péči je nižší než úhrada stanovená za skutečně odebrané služby v daném měsíci, bude individuálně zhodnocen měsíční příjem uživatele. V tomto případě uživatel uhradí poskytnuté služby v takové výši, aby mu zbylo minimálně 25% z jeho měsíčního příjmu. U uživatele s nízkým měsíčním příjmem může být jeho finanční situace ještě individuálně posouzena. V takovém případě má uživatel povinnost doložit poskytovateli svoje měsíční příjmy a poskytovatel je oprávněn kontaktovat blízkou osobu a požádat ji o spoluúčast při úhradě za poskytnuté služby.

Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče podle zákona č. 108/2006 Sb. na základě měsíčního vyúčtování poskytnutých služeb. Podkladem pro stanovení částky za úkony péče za daný měsíc je výpis z databáze poskytovatele.

Pracovní tým služby Chráněného bydlení úzce spolupracuje s dalšími službami Fokusu, nejvíce s pracovníky služby Podpora samostatného bydlení, kteří v případě potřeby (dovolené, nemoc) mohou asistenta v bydlení zastupovat.