zavřít

Reforma
psychiatrické péče

Od roku 2016 Fokus Liberec společně s primářem psychiatrického oddělení Krajské nemocnice Liberec a úředníky sociálního a zdravotního odboru libereckého kraje vytváří jádro pracovní skupiny pro reformu psychiatrické péče v Libereckém kraji. V rámci této skupiny vznikl dokument věnující se reformě: „Rozvoj psychiatrické péče v kraji pro období 2016–2022“. Od roku 2018 FOKUS Liberec buduje 4 multidisciplinární týmy se základními pracovními pozicemi: Sociální pracovník, pracovník sociálních služeb, peer konzultant, zdravotní sestra.

Jen v České republice žije nejméně sto tisíc lidí s vážným duševním onemocněním, nejčastěji se jedná o schizofrenii. Většina mužů a žen s touto psychickou poruchou onemocněla v období puberty a zažila na vlastní kůži hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Odnesli si tak dvojí zážitek – propuknutí psychózy (zkreslené vnímání reality, úzkosti, bludy, halucinace) a navrch zavření „do blázince.“ Ve věku kolem dvaceti let pro ně skončil normální život. Ještě dřív, než dokončili školu a udělali první kroky k osamostatnění, dostali nálepku duševně nemocných nebo přímo bláznů. Početná skupina vážně duševně nemocných lidí, pro které jsou zatím jediným řešením opakované hospitalizace v psychiatrické nemocnici, nemá po propuštění téměř žádnou nabídku služeb, která by jim umožňovala žít doma (pokud možno bez závislosti na rodičích) a řešit své zdravotní a sociální problémy v přirozeném prostředí. Ambulantní psychiatrická péče je jim k dispozici obvykle jedenkrát měsíčně a sociální služby často nemohou využívat vůbec. Mají buď malou kapacitu a jsou nedostupné nebo ve většině regionů prostě neexistují.

Na podzim roku 2012 informovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR o přípravách na reformu psychiatrické péče v České republice. Cílem reformy měla být modernizace celého systému a zvýšení kvality péče o pacienty. Ministerstvo zdravotnictví oficiálně přiznalo, že od začátku devadesátých let nedoznala psychiatrická péče v ČR žádných významných změn. V ČR je dvacet psychiatrických léčeben (dnes většinou přejmenovaných na psychiatrické nemocnice), které mají více než 9 000 lůžek. Přitom psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic v celé republice měly dohromady pouze 1 400 lůžek. Základní myšlenkou reformy je přenést těžiště psychiatrické péče z velkých psychiatrických léčeben do komunity – blíž k lidem, kteří k tomu, aby mohli žít v domácím prostředí, potřebují fungující zdravotnické a sociální služby. Jádrem reformy by mělo být vytvoření sítě „Center duševního zdraví,“ která by pro menší regiony zajišťovala koordinaci ambulantních a terénních služeb.

Také vztah mezi pomáhajícími a těmi, kteří pomoc potřebují, je třeba změnit. Zatím se převážně jedná o vztah velmi hiearchizovaný. Expertní přístup k nemocným „My víme, co je nemoc, je potřeba ji zaléčit, ještě nejste zdráv a musíte zde zůstat“ je zakořeněný ve výchově lékařů, sester a psychologů.

Tam je někdo nahoře a říká ti, co máš dělat a kdo má tu pravdu a ten ti řekne, co s tebou je a ta pravidla té instituce jsou důležitější než ti, pro které byla určena. Říká se, ale vždyť se to tak vždycky dělalo. Třeba se řekne, že teď nemůžete jít na vycházku nebo že návštěvní hodiny jsou tehdy a tehdy. Tak tohle je typické a nemusí to být jenom způsob chování v psychiatrické nemocnici nebo na psychiatrickém oddělení, takhle se může chovat třeba i denní stacionář nebo dokonce tým nebo ambulantní psychiatr,“ MUDr. Jan Pfeiffer. Mezinárodně uznávaný odborník na deinstitucionalizaci a reformu systémů psychiatrické péče.

Tento lékařský nebo zdravotnický přístup je třeba změnit v přístup „co byste potřeboval, co chcete dělat za rok, jak vám s tím mohu pomoci, jak vám s tím mohou pomoci léky.“ Je to změna paradigmatu v Recovery, která je základním přístupem reformy.

„Recovery nám otvírá zcela novou perspektivu pohledu na svět. Místo soustředění se na zmírnění příznaků nebo obnovení funkcí se soustředí na změny v samostatném životě, práci, vzdělávání, na abstinování, na péči o rodinu, na integraci do komunity“. Mark Ragins - ředitel pro léčbu v MHA Village středisku integrovaných služeb Národní Psychiatrické Asociace v Los Angeles.


webové stránky:

www.reformapsychiatrie.cz