zavřít

Ochrana oznamovatelů

Podání a přijetí oznámení

Kanály pro přijetí oznámení v rámci Fokus Liberec o.p.s. jsou následující:

Písemně

  • Mailovou korespondencí na adresu oznamení@fokusliberec.cz.
  • Do uzamčené schránky v čekárně recepce Fokus Liberec o.p.s. (přístup do schránky má pouze příslušná osoba), označené „OZNÁMENÍ“.

Osobně

  • Po domluvě s příslušnou osobou, kterou je za Fokus Liberec o.p.s. ředitelka společnosti paní Jana Horáková.

Telefonicky

  • Mobilní telofon příslušné osoby 604 209 619.


Možností mailového oznamování je naplněn zákonný požadavek možnosti nahlašování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kromě shora uvedeného lze oznámení podat i prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR dostupného na adrese oznamovatel.justice.cz