zavřít

Sociální rehabilitace (SR)

Do 31. 12. 2016 byla tato služba registována jako sociálně aktivizační služba, od 1. 1. 2017 došlo ke změně služby na „Sociální rehabilitaci“

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.
Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.
Služba byla podpořena dotací od města Česká Lípa
Služba byla podpořena dotací od Mikroregionu Frýdlantsko
Poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro sociální služby zapojené do projektu OPZ+ - individuálního projektu Libereckého kraje.
Projekt č. CZ.03.02.01/00/22_003/0001885 „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

Identifikátor: 8208204

 • Máte psychické potíže nebo se domníváte, že může jít o duševní onemocnění?
 • Prožíváte těžší období, pocit nepřijetí, viny, zlosti, strachu či bezmoci?
 • Přejete si, aby i Vašim blízkým někdo pomohl pochopit, co se ve Vás děje?

Nenechte své starosti přerůst přes hlavu a obraťte se na nás.
Jsme tu pro Vás i Vaši rodinu.
Rychle reagujeme na Váš telefonát, email nebo SMS. Naše služby jsou zdarma a není třeba doporučení.

Jak to vidí naši zaměstnanci:

„Je mi 62 Jet, mám vystudovanou sociální pedagogiku a ve svém životě jsem vystřídal několik povolání. Ale až nyní, na sklonku své profesní dráhy, jsem nalezl práci, která mne naplňuje a snad dává mému životu smysl. Pracuji ve Fokusu jako sociální pracovník, a to co dělám, bych nenazval ani zaměstnáním, či povoláním, ale posláním.“

Jindra
sociální pracovník

„Nikoho nesoudím za to, jaký je nebo do jaké situace se dostal. Nabízím pomocnou ruku na cestě k zotavení nemocné duše i těla, protože jde o spojené nádoby.“

Martina
zdravotní sestra

Jak nás vnímají naši klienti

„Nyní jsem stabilizovaná a úspěšně abstinuji. Jsem zaměstnaná ve Fokusu, a také pomáhám lidem s duševním onemocněním. Tato práce mě naplňuje a činí šťastnou.“

„Je zázrak, že i v současné době se dá najít pochopení u lidí, kteří pracují ve Fokusu. Jsem jim za to vděčná, protože vím, že to se mnou není lehké.“

„Někdy se cítím zle a na setkání ve Fokusu se mi vůbec nechce, ale vždycky se snažím přemoct, protože po schůzce mi bývá líp. Když nezvládnu přijít já, dorazí oni za mnou.“

„Mile mě překvapilo, kolik lidí projevilo zájem o mou osobu a že na mně ještě někomu záleží, i když si připadám, že jsem k ničemu.“


Služba je poskytována jako terénní a ambulantní


MÍSTO POSKYTOVÁNÍ

Liberec

Nezvalova 662/18
460 15 Liberec 15

Jana Zejbrlíková

vedoucí služby Sociální rehabilitace
M – 722 693 960
E – j.zejbrlikova@fokusliberec.cz

Česká Lípa

T.G. Masaryka 46
473 01 Nový Bor

Bc. Eva Chudějová Weberová DiS.

vedoucí služby Sociální rehabilitace
T – 702 024 318
E - e.chudejova@fokusliberec.cz

Tanvald

Krkonošská 90
468 41  Tanvald

Jana Zejbrlíková

odborná vedoucí multidisciplinárního týmu
T – 722 693 960
E – j.zejbrlikova@fokusliberec.cz

Jablonec nad Nisou

ul. Jiráskova 4898/9 (Eurocentrum)

466 01 Jablonec n/Nisou 

Jana Zejbrlíková

vedoucí služby Sociální rehabilitace
M – 722 693 960
E – j.zejbrlikova@fokusliberec.cz


Kapacita služby

Celková maximální okamžitá kapacita terénní služby je 10 uživatelů

Služba je poskytována od pondělí do pátku (mimo státem uznávaných svátků), 8.00–16.00 hodin.


Posláním služby

Posláním služby SR je dlouhodobá pomoc duševně nemocným zvládat projevy nemoci tak, aby mohli i nadále žít ve svém přirozeném prostředí, nebo se do něho navrátit.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří duševně nemocní lidé z Libereckého kraje (psychózy – schizofrenie, bipolární porucha, schizoafektivní porucha,apod.) od 16-ti letdo 80-ti let a více (starší senioři). Poskytujeme službu lidem hospitalizovaným na Psychiatrickém oddělení Krajské nemocnice v Liberci, v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy a Horní Beřkovice. Návštěvy v domácnostech nabízíme lidem z města Liberce a České Lípy. Uživatelem služby se může stát po dobu 3 měsíců i blízké okolí nemocného (rodina, nebo lidé žijící po delší dobu s duševně nemocným ve společné domácnosti).

Cílem služby je zejména motivovat klienty po ukončené hospitalizaci k aktivitě při zvládání jejich sociální situace. Udržovat formou terénních a ambulantních služeb kontakt s dlouhodobě hospitalizovanými lidmi a s lidmi, kteří již ukončili jiné služby Fokusu. Asertivním způsobem vyhledávat osoby s duševním onemocněním a nabízet jim služby.

Služba vychází z těchto obecných principů:

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času, apod…),
 • individuální přístup respektující potřeby a volbu klienta,
 • asertivní přístup – aktivní vyhledávání osob s duševním onemocněním,
 • dlouhodobé provázení osob s duševním onemocněním,
 • práce s širším okolím klienta, zejména s jeho rodinou,
 • informovanost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, bežných veřejných službách apod…),
 • respektování a obhajoba práv duševněn nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod…),
 • respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací,
 • respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů,
 • komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce.

Popis služby

Služba poskytuje terénní péči po ukončené hospitalizaci – zejména dlouhodobé hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. Součástí služby je kontaktování stávajících uživatelů služeb Fokusu, nových zájemců a základní sociální poradenství (realizované v rámci terénní služby nebo ambulantně). Služba je určena i lidem, kteří se z důvodu zhoršení zdravotního stavu uzavírají v domácnostech, přerušili léčbu nebo docházku do sociálních služeb Fokusu Liberec. S těmito uživateli služba spolupracuje na vyhledávání jiných vhodných služeb.

Podpora je poskytována v oblastech: udržení samostatného bydlení, podpora při dodržování léčebného režimu a pravidelných denních aktivit, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zlepšení komunikace s okolím, koordinace sociálně – zdravotnických služeb. Služba úzce spolupracuje s ostatními službami Fokusu, s týmy chráněného a podporovaného bydlení a sociálně terapeutické dílny, s dalšími poskytovateli služeb i mimo organizaci Fokus, s institucemi, orgány státní správy i samosprávy a s dalšími subjekty ve prospěch klienta.