zavřít

Sociálně terapeutické dílny (STD)

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.
Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec
Služba byla podpořena dotací od města Jablonec nad Nisou
Poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro sociální služby zapojené do projektu OPZ+ - individuálního projektu Libereckého kraje.
Projekt č. CZ.03.02.01/00/22_003/0001885 „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

Identifikátor: 5563434

 • Potřebujete radu nebo vlídné slovo?
 • Chcete se naučit něco nového pro svou budoucí práci nebo běžný život?
 • Máte chuť něco změnit a nevíte, kde začít?
 • Potřebujete se jen na chvilku zastavit a uvolnit se?

Máme pro Vás mnohostranně zaměřené programy s praktickými nácviky a tréninky.
Každý, kdo k nám přijde, si může najít své místo.


Co o nás řekli klienti:

„Po hospitalizaci bylo pro mě nejtěžší zvládnout sociální izolaci.“

„Chtěla jsem se vrátit do práce, ale nešlo to.“

„V sociálně terapeutické dílně mě přátelsky přijali a dali mi pocit, že na všechno nejsem sama.“

„Manuální činnosti zaměstnaly moji mysl, odpoutaly ji od přemýšlení nad problémy.“

„Zjistila jsem, že důležitým momentem na cestě zotavení je pravidelný režim.“

„Díky pravidelným schůzkám jsem věděla, že mám něco před sebou.“


Místo poskytování

Liberec

Nezvalova 662/18
460 15 Liberec XV-Starý Harcov

Mgr. Kamila Novotná

vedoucí služby Sociálně terapeutické dílny
T – 485 163 440
M – 727 840 206
E – k.novotna@fokusliberec.cz

Spolkový dům Jablonec nad Nisou

Emílie Floriánové 1736/8
466 01 Jablonec nad Nisou

vedoucí CHK Floriánka
T – 483 356 211
M – 725 332 440
E – j.kretschmerova@fokusliberec.cz
 

Kapacita služby

16 uživatelů 

Služba je poskytována od pondělí do pátku (mimo státem uznávaných svátků), 8.00–16.00 hodin.


Služba Sociálně terapeutické dílny má ve Fokusu Liberec o.p.s. nejdelší tradici.

Poslání

Služba STD podporuje klietnty v rozvoji jejich psychosociálních dovedností prostřednictvím praktických nácviků tak, aby mohli realizovat běžný způsob života, tzn. zapojovat se do ekonomického, sociálního a kulturního života (získat nebo udržet si zaměstnání, žít společenský život a umět využívat veřejné a kulturní služby).

Cílová skupina 

Lidé s duševním onemocněním ve věku 16 až 64 let, převážně s psychotickými symptomy (schizofrenie, bipolární porucha, smíšené typy psychóz, dlouhodobé deprese apod.), kteří v důsledku svého onemocnění potřebují obnovit, nabýt nebo si udržet sociální a pracovní dovednosti a návyky pro plnohodnotný život.

Služba STD nabízí

STD nabízí příležitost najít nové zkušenosti, uvolnit se a načerpat energii k dosažení osobních cílů v mnohostranně zaměřených programech.

Nabídka programů

DUŠE A MYSL V KONDICI - klíčem k dobré psychické kondici je posilování kognitivních dovedností (paměť, pozornost, aj.) a umění zacházet s vlastními emocemi. Téma a rozsah tréninku si volíte dle svých individuálních potřeb.

PC DOVEDNOSTI - běžné PC dovednosti zvyšují soběstačnost v osobním i pracovním životě. Program nabízí různé úrovně, od seznámení se s počítačem, po dobré zvládání uživatelských aplikací (word, excel, internet). Nácvik je veden individuálně. 

PRÁCE KROK ZA KROKEM - náplní programu jsou nácviky dovedností spojené s pracovním uplatněním. Patří sem sepsání životopisu, vedení pracovního pohovoru, mapování pracovního trhu a vlastních pracovních priorit i přímá podpora na pracovišti. 

RUKODĚLKY - program je souborem drobných aktivit (modelování, malování, práce s keramikou, sklem, papírem, textilem, aj.) pro posílení manuální zručnosti a získání praktických dovedností, které se hodí v domácnosti nebo ve volném čase. 

ŘEMESLO - program je zaměřený na práci se dřevem a na činnosti spojené s údržbou domácností či domu. Svým charakterem je spíše pro muže. 

VAŘENÍ OD A DO Z - "Jsme to co jíme". V programu najdete vše potřebné k dobrému stravování. V programu nechybí sestavování jídelníčku, nákup surovin, vlastní příprava jídel, stolování, ani prostor pro vlastní nápady.

Cíle 

Podpořit uživatele v jeho snaze nalézt a udržet si vhodnou činnost, která mu pomůže zůstat aktivním po ukončení služby.

Podpořit uživatele v rozvoji pracovních, sociálních, psychických a motorických dovedností.

Podpořit uživatele v hledání spolupráce s návaznými službami, které pomohou uživateli vyrovnat pracovní nebo životní příležitosti.

Podpořit uživatele v hledání náhledu na vlastní onemocnění. 

Prostředky služby STD:

 • nácvikové programy
 • individuální a skupinová práce
 • individuální plánování
 • sociální poradenství
 • spolupráce s rodinou podpořené osoby
 • spolupráce s dalšími službami společnosti Fokus Liberec
 • spolupráce s návaznými službami jiných společností