zavřít

Začaly Týdny pro Duševní zdraví - Mýty a fakta IV

31/10

Ačkoliv v oblasti duševního zdraví můžeme v současné době pozorovat výrazně kvalitnější osvětu, než tomu bylo v letech předchozích, bohužel se ukazuje, že ve vztahu k lidem s duševním onemocněním stále přetrvávají značné předsudky a negativní stereotypy. Ve svém důsledku vedou tyto chybné domněnky, mýty a nepřesné informace ke stigmatizaci a diskriminaci, jež zpravidla prostupuje mnoha aspekty jejich života. Duševní zdraví, stejně jako zdraví tělesné, určuje kvalitu života každého člověka. Přesto existují nepochopitelně velké rozdíly mezi tím, jak tyto dvě skupiny vnímáme. U nemocí těla lépe chápeme, že jde spíše o vnější okolnost v životě jedinečného člověka, ovšem u nemocí duše je stále velmi snadné vnímat obrovské skupiny lidí s různými problémy tak, jako by nemoc zcela vystihovala, kým jsou a jací jsou. Nevadí nám proto říct: „Jana je schizofrenička“, přestože bychom nikdy neřekli: „Jana je chřipkařka“ nebo „Jana je rakovinářka.“

10) Kouření marihuany nemůže člověku nijak uškodit

U lidí, kteří mají predispozice k rozvoji závažných onemocnění, jako je například schizofrenie,

může užívání marihuany s nepoměrně vysokým obsahem THC oproti CBD (tzv. „skunk“)

přispět k propuknutí nemoci. Podobnou roli spouštěče problémů v oblasti duševního zdraví

mohou sehrát také narušené vztahy v rodině, komplikace na straně matky během těhotenství,

stres, špatné sociální podmínky či nadměrné užívání alkoholu.

11) Lidé s duševním onemocněním jsou mimo sebe

To, že člověk zažije duševní onemocnění, nutně neznamená, že se jeho vědomí ocitá mimo

realitu. Takové narušení se vyskytuje pouze u některých duševních nemocí a zpravidla se

jedná o přechodný stav (např. akutní stav psychózy).

12) Existují psychotičtí a nepsychotičtí lidé

Veřejnost i někteří odborníci mají někdy tendenci vnímat psychózu jako kategorii s ostrými

hranicemi – buď jste psychotik, nebo nejste. Ve skutečnosti lidé nejsou pouze depresivní

nebo pouze šťastní. Podobu deprese rozlišujeme, a to od mírných jednodenních melancholií

až k hluboké, ochromující depresi. A podobně se projevují i psychotické příznaky, které mají

rovněž rozdílnou intenzitu a závažnost.