zavřít

Sociálně terapeutické dílny (STD)

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.
Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec
Služba byla podpořena dotací od města Jablonec nad Nisou

Identifikátor: 5563434

Místo poskytování

Liberec

Nezvalova 662/18
460 15 Liberec XV-Starý Harcov

Mgr. Kamila Novotná

vedoucí služby Sociálně terapeutické dílny
T – 485 163 440
M – 727 840 206
E – k.novotna@fokusliberec.cz

Spolkový dům Jablonec nad Nisou

Emílie Floriánové 1736/8
466 01 Jablonec nad Nisou

vedoucí CHK Floriánka
T – 483 356 211
M – 725 332 440
E – j.kretschmerova@fokusliberec.cz
 

Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Jiráskova 4898/9
466 01 Jablonec nad Nisou

Mgr. Kamila Novotná

vedoucí služby Sociálně terapeutické dílny
M – 727 840 206
E – k.novotna@fokusliberec.cz

Celková kapacita služby

25 uživatelů (18 uživatelů v Liberci a 7 v Jablonci nad Nisou).

Služba je poskytována od pondělí do pátku (mimo státem uznávaných svátků), 8.00–16.00 hodin.


Služba Sociálně terapeutické dílny má ve Fokusu Liberec nejdelší tradici.

Posláním služby STD

Služba STD usiluje formou individuální a skupinové práce, za využití metody sociálního a pracovního nácviku, komunitních zdrojů a spolupráce s rodinou klienta, o získání, obnovení nebo posílení kompetencí pro plnohodnotný život osob s duševním onemocněním, a tím tak předchází jejich sociální iolaci a přispívá k sociálnímu začleňování.

Cílová skupina služby STD

Lidé s duševním onemocněním ve věku 18 až 64 let, převážně s psychotickými symptomy (schizofrenie, bipolární porucha, smíšené typy psychóz, dlouhodobé deprese apod.), kteří v důsledku svého onemocnění potřebují obnovit, nabýt nebo si udržet sociální a pracovní dovednosti a návyky pro plnohodnotný život.

Služba STD nabízí

Služba STD nabízí nácvikové programy, jejichž náplň je inspirovaná potřebami uživatelů. Průběh, rychlost a dynamika jednotlivých programů jsou sladěny s možnostmi a vůlí klienta. Nácvik začíná od jednoduchých kroků ke složitějším, od činností s asistencí ke zvládnutí činností samostatně. Služba není poskytována v bezbariérovém prostředí.

Nabídka programů

Jednotlivé programy jsou děleny na projekty a dílčí aktivity. Výhodou aktivit je jejich krátkodobost, tedy uzavírají se v krátkém čase a podporují tak klientovu sebedůvěru. Projekty, které sdružují konkrétní aktivity, nabízejí možnost širší podpory kompetencí klienta. Časový rozsah projektů je variabilní od 2 do 6 měsíců.

GASTRONOMIE - program zaměřený na oblast stravy, stravování, přípravy jídel a nápojů a zdravého životního stylu. Pracoviště Liberec. Pracoviště Jablonec nad Nisou (možnost rozšíření programu o nácvik dovedností potřebných pro profesi číšník/servírka)

RUKODĚLKY - program zaměřený na oblast drobných rukodělných prací pro drobnou údržbu domácnosti a nalezení vhodné volnočasové činnosti i po ukončení služby, rozšířený o práci ve skupině. Pracoviště Liberec a Jablonec nad Nisou.

ŘEMESLO - program zaměřený na oblast údržby a oprav v domácnosti určený hlavně pro muže, doplněný o různé práce se dřevem. Pracoviště Liberec.

IT A FINANCE - program zaměřený na uživatelskou praxi a dovednosti v oblasti informačních technologií a finanční gramotnosti. Pracoviště Liberec. 

ARTE - program zaměřený na oblast výtvarného umění určeného pro relaxaci a nalezení vhodné volnočasové činnosti i po ukončení služby, rozšířen o práci ve skupině. Pracoviště Liberec a Jablonec nad Nisou. 

Cíle služby STD

Podpořit uživatele v jeho snaze nalézt a udržet si vhodnou činnost, která mu pomůže zůstat aktivním po ukončení služby.

Podpořit uživatele v rozvoji pracovních, sociálních, psychických a motorických dovedností.

Podpořit uživatele v hledání spolupráce s návaznými službami, které pomohou uživateli vyrovnat pracovní nebo životní příležitosti.

Podpořit uživatele v hledání náhledu na vlastní onemocnění. 

Prostředky služby STD:

  • nácvikové programy
  • individuální a skupinová práce
  • individuální plánování
  • sociální poradenství
  • spolupráce s rodinou podpořené osoby
  • spolupráce s dalšími službami společnosti Fokus Liberec
  • spolupráce s návaznými službami jiných společností