zavřít

Vzdělávání

Exkurze

Pro třídy nebo studijní skupiny ze středních, vyšších odborných a vysokých škol s humanitním nebo zdravotnickým zaměřením, nabízíme možnost návštěvy Fokusu Liberec. Během návštěvy se studenti kromě seznámení s činností Fokusu Liberec dozvědí informace o systému péče o lidi s duševním onemocněním, a možnostech pracovního uplatnění v této oblasti.

Kontakt pro sjednání exkurze: Pavlína Prousková, Růžena Bergmanová

Stáže pro studenty humanitních nebo zdravotnických oborů, stáže pro zaměstnance sociálních nebo zdravotních služeb

Nabízíme jednorázové i souvislé  stáže. Rozsah a zakázku stáže sjednáváme vždy individuálně. Stáž může být zaměřena na metodiky práce (pobytové, terénní, ambulantní služby) včetně multidisciplinární spolupráce, specifika malokapacitní pobytové služby DZR, vybrané kazuistiky a způsoby řešení nepříznivé sociálně-zdravotní situace klienta prostřednictvím komunitních služeb. 

Stáže pro studenty nabízíme bezplatně.

Stáže pro zaměstnance nabízíme za cenu 500 Kč/osoba/den.

Kontakt pro sjednání stáže: Růžena Bergmanová

Semináře na zakázku

Na základě dlouholetých zkušeností s poskytováním služeb lidem s duševním onemocněním, umíme nabídnout know-how v mnoha oblastech. Nabízíme proto možnost uspořádat seminář, kulatý stůl nebo workshop na základě vašich potřeb v následujících oblastech:

 • Respektující/nestigmatizující jazyk v práci s lidmi s duševním onemocněním
 • Systém péče o lidi s duševním onemocněním v ČR
 • Reforma psychiatrické péče
 • Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním
 • Specifika práce s lidmi s duševním onemocněním
 • Psychiatrické minimum pro zaměstnance v sociálních službách
 • Základy recovery přístupu k lidem s duševním onemocněním
 • Kasuistické semináře – příklady dobré praxe

Jednotlivá témata lze propojovat, vždy pracujeme na základě konkrétní zakázky.
Cena se odvíjí od rozsahu semináře, počtu lektorů a počtu účastníků, zhruba jde o 900 Kč/osoba/den

Kontakt pro objednání vzdělávání: Růžena Bergmanová

Prevence

„Blázníš? No a!“ (BNA) je interaktivní program prevence duševního zdraví, který je postaven na otevřeném dialogu odborníků, lidí s vlastní zkušeností s psychickým onemocněním, studentů a jejich učitelů.

BNA nabízí Fokus Liberec od roku 2018, je převzatý z Německa, kde běží od roku 2000.

Program probíhá přímo ve školách, protože škola je místem setkávání, kde studenti tráví významnou část dne ve velkém, relativně uzavřeném kolektivu.

Pro vytvoření dobrých základních podmínek pro rozvoj studentů je nezbytné zabývat se ve škole také otázkami duševního zdraví. V posledních letech přibývá psychických obtíží a onemocnění u žáků i učitelů a dobrá atmosféra ve škole může zabránit spuštění nebo gradaci nejrůznějších problémů.

Program BNA je koncipován pro dospívající ve věku 14–26 let, protože v tomto období:

 • Se často objevují první traumata: nezvládnuté partnerské vztahy a vztahy s rodinou, první kontakt se smrtí, problémy s vlastní identitou, experimenty s drogami – to vše jsou situace s potenciálem vzniku psychické krize.
 • Propukají až 2/3 vážných psychických onemocnění. Nezvládnuté psychosociální krize jsou i jednou z důležitých příčin rostoucího výskytu sebevražedného chování mladých lidí.
 • Se formují celoživotní postoje. Neinformovanost a předsudky jsou hlavní příčinou toho, proč lidé nevyhledají včas odbornou pomoc. Proto se prevence a péče o duševní zdraví stává jednou z priorit Světové zdravotnické organizace, Evropské unie i České republiky.

V neposlední řadě nabízí  „Blázníš? No a!“ učitelům možnost, jak více poznat svou třídu.
Důležitou součástí programu také je, že si studenti odnesou informace o tom, jak se mají chovat, co mají udělat nebo na koho se obrátit v případě, že se jich či jejich blízkých duševní onemocnění týká.

Máte zájem, aby program proběhl na vaší škole?

Praktické informace:

 • Cena  školského dne je 4500 Kč (3 lektoři, materiál, cesta) . V případě úspěšné grantové žádosti se může cena programu pro školy snížit.
 • Je určen pro studenty od 14ti do 26ti let.
 • Trvá 1 školní den, 6 hodin (cca 8.00–14.00 hod).
 • Koná se ve škole.
 • Žádoucí je celodenní účast třídního učitele nebo školního preventisty, popř. výchovného poradce nebo školního psychologa.
 • Hodí se pro jednotlivé třídy, ale i průřezové skupiny (je ale nutné aby se studenti znali).
 • K zajištění akce je nutné mít k dispozici pouze dva volné prostory (třídu, kde je možné sedět v kruhu, a jeden prostor na práci v menších skupinách).

Pokud Vás program zaujal, a rádi byste program uskutečnili na vaší škole, případně máte jakékoliv doplňující dotazy, prosím kontaktujte koordinátorku týmu Janu Pluchovou:
E-mail: j.pluchova@fokusliberec.cz 
Tel: 702 034 205

Ke stažení: přihláška na program BNA

Blázníš? No!