zavřít

Podpora samostatného bydlení (PSB)

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.
Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.
Služba byla podpořena dotací od města Česká Lípa
Služba byla podpořena dotací města Mimoň

Identifikátor: 3596108

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ

Liberec

Nezvalova 662/18
460 15 Liberec 15

Mgr. Katarina Ondíková

vedoucí služby
T – 724 557 233
E – k.ondikova@fokusliberec.cz

Jablonec nad Nisou

Jiráskova 4898/9
466 01 Jablonec nad Nisou

Ing. Mgr. Ivana Kovářová

vedoucí služby
T – 722 693 965
E – i.kovarova@fokusliberec.cz

Česká Lípa

Ruská 3332, Dubická 3322
470 01 Česká Lípa

Eva Skořepová

vedoucí služby
T – 727 967 009
E - e.skorepova@fokusliberec.cz

Tanvald

Protifašistických bojovníků 183
468 41 Tanvald, Šumburk nad Desnou

Ing. Mgr. Ivana Kovářová

vedoucí služby 
T – 722 693 965
E – i.kovarova@fokusliberec.cz

Frýdlant

Míru 1407
461 01 Frýdlant

Mgr. Katarína Ondíková

vedoucí služby 
T – 724 557 233
E – k.ondikova@fokusliberec.cz


Celková kapacita služby PSB

Okamžitá kapacita služby je 15 uživatelů.
Za 1 hodinu sociální služby platí uživatel 120 Kč, pokud mu byl přiznán příspěvek na péči. Pokud příspěvek na péči nemá, uhradí za 1 hodinu sociální služby 24 Kč.

Služba je poskytována od pondělí do pátku (mimo státem uznávaných svátků), 8.00–16.00 hodin.


Poslání služby PSB

Posláním služby je podpora duševně nemocných lidí v samostatném bydlení v jejich vlastních domácnostech podle jejich vlastních představ a možností.

Cílová skupina služby PSB

Cílovou skupinou tvoří duševně nemocní spoluobčané z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a České Lípy od 18-80 let a starších (starší senioři), kteří v důsledku své nemoci nebo dlouhodobé hospitalizace potřebují podporu v činnostech souvisejících se samostatným bydlením, péčí o domácnost, zvládáním partnerských a rodinných vztahů.

Cíle služby PSB

 • pomoc klientům udržet si vlastní bydlení
 • rozvoj praktických sociálních dovedností zahrnující každodenní obstarávání domácnosti (nákup, praní žehlení, úklid, hospodaření s penězi)
 • samostatné rozhodování v nejrůznějších situacích (při cestování, jednání na úřadech, organizaci volného času apod.)
 • obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora v oblasti partnerských vztahů

Nájemní a podnájemní bydlení

Fokus Liberec má pro osoby s psychotickým onemocněním i možnost bydlení v pod/nájemních bytech v Jablonci nad Nisou (3místa) v ulici Dlouhá, s nájmem v rozmezí 3 850 – 4 250 Kč/měsíc (dvojlůžkové pokoje nebo jednolůžkové pokoje).  V České Lípě (8míst) v ulici Ruská a 7 nájemních bytů v Dubické ulici 1603 (14 míst). Uživatel má uzavřenou pod/nájemní smlouvu na jeden rok a hradí platbu ve výši 4 150 – 9 300Kč/měsíc. V případě, že bydlí 2 osoby, platí každý polovinu platby.

Služba vychází z těchto obecných principů:

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času apod.),
 • individuální přístup respektující potřeby a volbu klienta,
 • práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou,
 • informovanost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřejných službách apod.),
 • respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod.),
 • respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací,
 • respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů,
 • komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce.