zavřít

Poděkování

Způsob financování a poděkování

Fokus Liberec je nestátní neziskovou organizací, poskytující veřejně prospěšné služby. V současném systému jsme bohužel závislí na jednoletém financování. V praxi to znamená, že na každý rok musíme převážnou většinu finančních prostředků na kalendářní rok získávat prostřednictvím žádostí o granty a dotace, výsledky těchto žádostí víme obvykle nejdříve v polovině roku.

Hlavním finančním zdrojem jsou dotace a granty, v menší míře potom získáváme tržby z vlastní činnosti. 

Dotace, dary, příspěvky

Naši činnost podporuje převážně Ministerstvo práce a sociálních věcí  a to formou dotace na provozní a mzdové náklady sociálních služeb, a významnou měrou i prostřednictvím Úřadu práce  (Fokus je zaměstnavatel osob se změněnou pracovní schopností).

Důležitou úlohu v našem financování hraje Krajský úřad Libereckého kraje, který spolu s MPSV spolurozhoduje o poskytnutí dotace, nebo se přímou dotací podílí na financování některých akcí

V posledních letech se nám daří navazovat stále užší spolupráci s obcemi, ve kterých působíme: .

Města Liberec, Česká Lípa, Mimoň, Nový Bor, Mikroregion Frýdlantsko, Hrádek nad Nisou, Janov nad Nisou, Velké Hamry a Doksy  se pravidelně podílejí na financování Fokusu granty nebo dotacemi určenými na podporu služeb a činností, které realizujeme v jejich spádové oblasti.

Město Jablonec nad Nisou dlouhodobě podporuje činnost Fokusu na svém území, a významně se podílí na financování činnosti jablonecké pobočky Fokusu, konkrétně služeb podpora samostatného bydlení a služby sociálně terapeutické dílny.

Finanční podporu získáváme i od nadací.  Tyto finanční prostředky jsou většinou vázány na podporu konkrétních aktivit  (např. nákup materiálu, vybavení nových prostor, propagační akce apod.).

Fyzické a právnické osoby (sponzoři) se podílejí na financování Fokusu menšími finančními částkami, zejména však různými úlevami, slevami na materiálu, na dopravě apod.

Děkujeme všem, kteří nás v uplynulých dvou letech podpořili

Zvláštní poděkování za příspěvky na rozšíření chráněného bydlení v České Lípě

V roce 2017 jsme otevřeli v České Lípě nový velký byt chráněného bydlení v Dubické ulici, a navýšili tak kapacitu služby na Českolipsku ze šesti na deset míst.

V roce 2020 se nám podařilo opět rozšířit kapacitu služby v České Lípě, v zrekonstruovaném a nově vybaveném objektu. Aktuálně má zde služba chráněné bydlení k dispozici dalších 10 nových lůžek, v různě velkých bytových jednotkách. Celková kapacita lůžek v České Lípě je nyní 20 míst (11 v nové vile a 9 v původním bydlení). Oba objekty se nacházejí v Dubické ulici. Do nových bytů ve vile, jsou přednostně umisťováni uživatelé, kteří potřebují nižší míru podpory a připravují se na samostatné bydlení. Velkou výhodou také je, že ve stejném objektu máme k dispozici startovací byty (celkem 7), kam se můžou přestěhovat klienti, kteří se osamostatní natolik, že jim postačí terénní služba nebo již zvládnou běžný každodenní život úplně bez podpory.

Rekonstrukci obou budov financoval vlastník objektu, pan Martin Urban na vlastní náklady.

Zároveň jsme podávali žádosti o finanční prostředky na vybavení prostor do různých grantových řízení, a také na okolní obce.

Všem  kteří přispěli mnohokrát děkujeme, bez jejich přispění bychom nový byt nemohli otevřít!

Byli to zejména:
 • Pan Martin Urban
 • Nadace ČEZ s příspěvkem 79 900 na podlahové krytiny CHB Česká Lípa, 79 900 s příspěvkem na nákup automobilu, 
 • Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové s příspěvkem 10 000 na kávovar pro chráněné pracoviště kavárna V Patře, 22 500 na tělocvičnu ČL CHB, 40 000 na osobní automobil pro Domov se zvláštním režimem, 14 865 kompostér do DZR
 • Nadace Preciosa – 10 000 na vybavení chráněných pracovišť, 10 000 + 15 000 na provoz klubů, dar do keramické dílny 10 000, kavárna 15 000
 • Nadace Lasvit – 13 000 na vybavení STD, 10 000 + 15 000 na provoz klubů, 8 000 podpora školského programu "Blázníš? No a!"
 • Město Tanvald – 5 000 + 10 000 sponzorský dar, 15 000 na terénní týmy, 20 000 ter.týmy
 • Projekt Elektrowin, díky němuž jsme získali spotřebiče – pračky, sušičky, lednice apod.
 • Město Doksy s příspěvkem 11 000 na vybavení, 40 000, 19 884 na službu SR, 21 000 PSB, 27 800 CHB, CHB 25 000
 • Město Nový Bor – 45 000 příspěvek na provoz Podpory samostatného bydlení, 80 000 na provoz PSB, 100 000 PSB,  5 000 dar, 70 000 PSB, 5 000 dar
 • Nadace Euronisa s příspěvkem 50 000 na nábytek, 25 000 na tělocvičnu, 20 000 DZR
 • Lesy ČR – příspěvek 55 000 na projekt terénní tým Frýdlant v Čechách, STD 15 000
 • A-net Liberec
 • Nadační fond TECHNOLOGY s darem 200 000 na provoz Domov Krásná Studánka
 • Město Mimoň - na službu PSB 49 900 
 • Obec Velké Hamry - 3 000 sponzorský dar na službu DZR, 3 000 DZR
 • Obec Janov nad Nisou - 20 000 sponzorský dar na službu DZR, 20 000 DZR
 • Severochema - spon.dar 2 658
 • Potravinová banka - 65 911
 • Nadace Jablotron - kavárna Floriánka vybavení
 • Magna - 5 000 My klub 2022, 5 000 My klub a Arte klub 2023
 • Ježek software - IT služby 14 520, IT 19 360, 
 • Hrádek nad Nisou - 20 000 CHB, 13 000 PSB, 26 500 CHB
 • Obec Košťálov - CHB 5 000
 • Mikroregion Frýdlantsko - SR 28 953, PSB 95 167
 • Horní Branná - CHB 7 000
 • Železný Brod - CHB 20 000
 • Alza - dar 9 665


Vlastní činnost

Činnosti organizace jsou kromě dotací financovány také prodejem výrobků a služeb. Jde zejména o příjmy za sociální služby Chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení, v zaměstnávání pak jsou to příjmy z chráněných pracovišť – obou kaváren a řemeslné dílny.

banner SPRSS Tanvaldsko