zavřít

Poděkování

Způsob financování a poděkování

Fokus Liberec je nestátní neziskovou organizací, poskytující veřejně prospěšné služby. V současném systému jsme bohužel závislí na jednoletém financování. V praxi to znamená, že na každý rok musíme převážnou většinu finančních prostředků na kalendářní rok získávat prostřednictvím žádostí o granty a dotace, výsledky těchto žádostí víme obvykle nejdříve v polovině roku.

Hlavním finančním zdrojem jsou dotace a granty, v menší míře potom získáváme tržby z vlastní činnosti. 

Dotace, dary, příspěvky

Naši činnost podporuje převážně Ministerstvo práce a sociálních věcí  a to formou dotace na provozní a mzdové náklady sociálních služeb, a významnou měrou i prostřednictvím Úřadu práce  (Fokus je zaměstnavatel osob se změněnou pracovní schopností).

Důležitou úlohu v našem financování hraje Krajský úřad Libereckého kraje, který spolu s MPSV spolurozhoduje o poskytnutí dotace, nebo se přímou dotací podílí na financování některých akcí

V posledních letech se nám daří navazovat stále užší spolupráci s obcemi, ve kterých působíme: .

Města Liberec, Česká Lípa, Mimoň, Nový bor, Mikroregion Frýdlantsko, Hrádek nad Nisou, Janov nad Nisou, Velké Hamry a Doksy  se pravidelně podílejí na financování Fokusu granty nebo dotacemi určenými na podporu služeb a činností, které realizujeme v jejich spádové oblasti.

Město Jablonec nad Nisou dlouhodobě podporuje činnost Fokusu na svém území, a významně se podílí na financování činnosti jablonecké pobočky Fokusu, konkrétně služeb podpora samostatného bydlení a služby sociálně terapeutické dílny.

Finanční podporu získáváme i od nadací.  Tyto finanční prostředky jsou většinou vázány na podporu konkrétních aktivit  (např. nákup materiálu, vybavení nových prostor, propagační akce apod.).

Fyzické a právnické osoby (sponzoři) se podílejí na financování Fokusu menšími finančními částkami, zejména však různými úlevami, slevami na materiálu, na dopravě apod.

Děkujeme všem, kteří nás v uplynulých dvou letech podpořili

Zvláštní poděkování za příspěvky na rozšíření chráněného bydlení v České lípě

V roce 2017 jsme otevřeli v České lípě nový velký byt chráněného bydlení v Dubické ulici, a navýšili tak kapacitu služby na Českolipsku ze šesti na deset míst.

V roce 2020 se nám podařilo opět rozšířit kapacitu služby v České Lípě, v zrekonstruovaném a nově vybaveném objektu. Aktuálně má zde služba chráněné bydlení k dispozici dalších 10 nových lůžek, v různě velkých bytových jednotkách. Celková kapacita lůžek v České Lípě je nyní 20 míst (11 v nové vile a 9 v původním bydlení). Oba objekty se nacházejí v Dubické ulici. Do nových bytů ve vile, jsou přednostně umisťováni uživatelé, kteří potřebují nižší míru podpory a připravují se na samostatné bydlení. Velkou výhodou také je, že ve stejném objektu máme k dispozici startovací byty (celkem 7), kam se můžou přestěhovat klienti, kteří se osamostatní natolik, že jim postačí terénní služba nebo již zvládnou běžný každodenní život úplně bez podpory.

Rekonstrukci obou budov financoval vlastník objektu, pan Martin Urban na vlastní náklady.

Zároveň jsme podávali žádosti o finanční prostředky na vybavení prostor do různých grantových řízení, a také na okolní obce.

Všem  kteří přispěli mnohokrát děkujeme, bez jejich přispění bychom nový byt nemohli otevřít!

Byli to zejména:
 • Pan Martin Urban
 • Nadace ČEZ s příspěvkem 79 900 Kč na podlahové krytiny CHB Česká Lípa
 • Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové s příspěvkem 10 000 Kč na kávovar pro chráněné pracoviště kavárna V Patře, 22 500 Kč na tělocvičnu ČL CHB, 40 000 Kč na osobní automobil pro Domov se zvláštním režimem
 • Nadace Preciosa – 10 000 Kč na vybavení chráněných pracovišť, 10 000 + 15 000 Kč na provoz klubů
 • Nadace Lasvit – 13 000 Kč na vybavení STD, 10 000 + 15 000 Kč na provoz klubů
 • Město Tanvald – 5 000 + 10 000 Kč sponzorský dar
 • Projekt Elektrowin, díky němuž jsme získali spotřebiče – pračky, sušičky, lednice apod.
 • Město Doksy s příspěvkem 11 000 Kč na vybavení, 40 000 Kč, 19 884 na službu SR
 • Město Nový Bor – 45 000 Kč – příspěvek na provoz Podpory samostatného bydlení, 80 000 Kč na provoz PSB
 • Nadace Euronisa s příspěvkem 50 000 Kč na nábytek, 25 000 Kč na tělocvičnu
 • Lesy ČR – příspěvek 55 000 Kč na projekt Terénní tým – Frýdlant v Čechách
 • A-net Liberec
 • NADACE ČEZ s příspěvkem 110 000 Kč na automobily
 • Nadační fond TECHNOLOGY s darem 200 000 Kč na provoz Domov Krásná Studánka
 • Město Mimoň - na službu PSB 49 900 Kč
 • Obec Velké Hamry - 3 000 Kč sponzorský dar na službu DZR
 • Obec Janov nad Nisou - 20 000 Kč sponzorský dar na službu DZR

Vlastní činnost

Činnosti organizace jsou kromě dotací financovány také prodejem výrobků a služeb. Jde zejména o příjmy za sociální služby Chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení, v zaměstnávání pak jsou to příjmy z chráněných pracovišť – obou kaváren a řemeslné dílny.

banner SPRSS Tanvaldsko