zavřít

Sociální rehabilitace (SR)

Do 31. 12. 2016 byla tato služba registována jako sociálně aktivizační služba, od 1. 1. 2017 došlo ke změně služby na „Sociální rehabilitaci“

Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.
Služba byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec.
Služba byla podpořena dotací od města Česká lípa
Služba byla podpořena dotací od Mikroregionu Frýdlantsko

Identifikátor: 8208204

Služba je poskytována jako terénní a ambulantní


MÍSTO POSKYTOVÁNÍ

Liberec

Nezvalova 662/18
460 15 Liberec 15

Jana Zejbrlíková

vedoucí služby Sociální rehabilitace
M – 722 693 960
E – j.zejbrlikova@fokusliberec.cz

Česká Lípa

Ruská 3332, Dubická 3322
470 01 Česká Lípa

Jana Zejbrlíkova

vedoucí služby Sociální rehabilitace
T – 722 693 960
E - j.zejbrlikova@fokusliberec.cz

Tanvald

Protifašistických bojovníků 183
468 41  Tanvald, Šumburk nad Desnou

Jana Zejbrlíková

vedoucí terénních týmů v Tanvaldu
T – 722 693 960
E – j.zejbrlikova@fokusliberec.cz

Jablonec nad Nisou

ul. Jiráskova 4898/9 (Eurocentrum)

466 01 Jablonec n/Nisou 

Jana Zejbrlíková

vedoucí služby Sociální rehabilitace
M – 722 693 960
E – j.zejbrlikova@fokusliberec.cz


Kapacita služby

Celková maximální okamžitá kapacita terénní služby je 10 uživatelů

Služba je poskytována od pondělí do pátku (mimo státem uznávaných svátků), 8.00–16.00 hodin.


Posláním služby

Posláním služby SR je dlouhodobá pomoc duševně nemocným zvládat projevy nemoci tak, aby mohli i nadále žít ve svém přirozeném prostředí, nebo se do něho navrátit.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří duševně nemocní lidé z Libereckého kraje (psychózy – schizofrenie, bipolární porucha, schizoafektivní porucha,apod.) od 16-ti letdo 80-ti let a více (starší senioři). Poskytujeme službu lidem hospitalizovaným na Psychiatrickém oddělení Krajské nemocnice v Liberci, v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy a Horní Beřkovice. Návštěvy v domácnostech nabízíme lidem z města Liberce a České Lípy. Uživatelem služby se může stát po dobu 3 měsíců i blízké okolí nemocného (rodina, nebo lidé žijící po delší dobu s duševně nemocným ve společné domácnosti).

Cílem služby je zejména motivovat klienty po ukončené hospitalizaci k aktivitě při zvládání jejich sociální situace. Udržovat formou terénních a ambulantních služeb kontakt s dlouhodobě hospitalizovanými lidmi a s lidmi, kteří již ukončili jiné služby Fokusu. Asertivním způsobem vyhledávat osoby s duševním onemocněním a nabízet jim služby.

Služba vychází z těchto obecných principů:

  • podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času, apod…),
  • individuální přístup respektující potřeby a volbu klienta,
  • asertivní přístup – aktivní vyhledávání osob s duševním onemocněním,
  • dlouhodobé provázení osob s duševním onemocněním,
  • práce s širším okolím klienta, zejména s jeho rodinou,
  • informovanost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, bežných veřejných službách apod…),
  • respektování a obhajoba práv duševněn nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod…),
  • respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací,
  • respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů,
  • komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce.

Popis služby

Služba poskytuje terénní péči po ukončené hospitalizaci – zejména dlouhodobé hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. Součástí služby je kontaktování stávajících uživatelů služeb Fokusu, nových zájemců a základní sociální poradenství (realizované v rámci terénní služby nebo ambulantně). Služba je určena i lidem, kteří se z důvodu zhoršení zdravotního stavu uzavírají v domácnostech, přerušili léčbu nebo docházku do sociálních služeb Fokusu Liberec. S těmito uživateli služba spolupracuje na vyhledávání jiných vhodných služeb.

Podpora je poskytována v oblastech: udržení samostatného bydlení, podpora při dodržování léčebného režimu a pravidelných denních aktivit, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zlepšení komunikace s okolím, koordinace sociálně – zdravotnických služeb. Služba úzce spolupracuje s ostatními službami Fokusu, s týmy chráněného a podporovaného bydlení a sociálně terapeutické dílny, s dalšími poskytovateli služeb i mimo organizaci Fokus, s institucemi, orgány státní správy i samosprávy a s dalšími subjekty ve prospěch klienta.