zavřít

MYKLUB LIBEREC

Činnost klubu byla podpořena fondem Zdraví a prevence Statutárního města Liberec.

Činnost klubu byla podpořena dotací Libereckého kraje z programu „Podpora preventivních a léčebných projektů“

Místo poskytování

Nezvalova 662
460 15 Liberec 15

Iveta Hlaváčková

koordinátorka klubu
T – 485 163 440
E – i.hlavackova@fokusliberec.cz

Klub se schází

Úterý a čtvrtek od 14.00–17.00 hodin.


Z aktivit klubu v současné době nabízíme:

Aktivity jsou svépomocné, volně přístupné všem zájemcům, nejedná se o sociální službu, nezáleží na druhu handicapu a přijít může každý.

Nabízíme přednášky na volná témata, promítání DVD, poslech hudby, tvořivá dílna = tvorba časopisu, cvičení paměti, volný přístup k internetu, návštěva muzea, výstav, kina a divadla, výlety s dobrovolníkem, a v letních měsících posezení u táboráku a nebo jen tak u kávy a čaje.

Podrobnější popis:

MYKLUB Liberec je svépomocný rekondiční klub zdravotně postižených, a jedná se o doplňkovou službu Fokusu Liberec. Klub řídí koordinátorka (sama zdravotně postižená), jejíž mzda je částečně hrazena z úřadu práce (příspěvek na zaměstnávání OZP) a doplatek mzdy hradíme ze sponzorských darů a dotací.

Klub se schází 2x týdně. Členové mají možnost v klubu posedět, promluvit si s lidmi kteří řeší podobné problémy apod. Významnou náplň klubu také tvoří účast na různých kulturních akcích, a pořádání společných výletů. Všichni členové klubu mají možnost podílet se na tvorbě programu klubu.

Pro duševně nemocné je možnost společného trávení času v bezpečném prostředí klubu nenahraditelná. Členy klubu jsou lidé, kteří se ve svém životě potýkají s problémy které jim způsobuje duševní nemoc, a klub jim umožňuje tyto problémy sdílet a společně řešit . Naše akce jim také nabízejí možnost zapojit se do sociálního života s podporou koordinátorky, která je schopna je ve chvílích úzkosti podpořit, a pomoci jim překonat jejich strach. Při našich akcích se potom ocitají v rolích, které jsou běžné pro „zdravé“ lidi, a mají tak možnost tréninku běžných sociálních interakcí.

Záměrem klubových akcí je tedy motivovat lidi s psychotickým onemocněním k životu v nechráněném prostředí. Programy klubu pomáhají trénovat kognitivní funkce (např. pozornost, paměť a tzv. řídící funkce.), které bývají často důsledkem nemoci narušeny.
Klub tak působí jako prevence relapsu choroby, protože při setkáních si klienti mimo jiné povídají i své nemoci, o tom jak rozpoznávat blížící se relaps a jak mu předcházet.

Průměrná účast na akcích MYKLUBu Liberec je 6 uživatelů služby + 1 koordinátorka. Koordinátorka se snaží pořádat vždy 2 akce měsíčně mimo klubovnu, a to vždy jednu akci sportovní, a jednu kulturní