zavřít

MYKLUB LIBEREC

„Projekt je podpořen Fondem Zdraví a prevence Statutárního města Liberec.“

Činnost klubu byla podpořena dotací Libereckého kraje z programu „Podpora preventivních a léčebných projektů“

Místo poskytování

Nezvalova 662
460 15 Liberec 15

Iveta Hlaváčková

koordinátorka klubu
T – 485 163 440
E – i.hlavackova@fokusliberec.cz

Klub se schází

Úterý a čtvrtek od 14.00–17.00 hodin.


Z aktivit klubu v současné době nabízíme:

Aktivity jsou svépomocné, volně přístupné všem zájemcům, nejedná se o sociální službu, nezáleží na druhu handicapu a přijít může každý.

Nabízíme přednášky na volná témata, promítání DVD, poslech hudby, tvořivá dílna = tvorba časopisu, cvičení paměti, volný přístup k internetu, návštěva muzea, výstav, kina a divadla, výlety s dobrovolníkem a v letních měsících posezení u táboráku, nebo jen tak u kávy a čaje.

Podrobnější popis:

MYKLUB Liberec je svépomocný rekondiční klub zdravotně postižených a jedná se o doplňkovou službu Fokusu Liberec. Klub řídí koordinátorka (sama zdravotně postižená), jejíž mzda je částečně hrazena z úřadu práce (příspěvek na zaměstnávání OZP) a doplatek mzdy, který hradíme ze sponzorských darů a dotací.

Klub se schází 2× týdně. Členové mají možnost v klubu posedět, promluvit si s lidmi kteří řeší podobné problémy apod. Významnou náplň klubu také tvoří účast na různých kulturních akcích a pořádání společných výletů. Všichni členové klubu mají možnost podílet se na tvorbě programu klubu.

Pro duševně nemocné je možnost společného trávení času v bezpečném prostředí klubu nenahraditelná. Členy klubu jsou lidé, kteří se ve svém životě potýkají s problémy, které jim způsobuje duševní nemoc a klub jim umožňuje tyto problémy sdílet a společně řešit . Naše akce jim také nabízejí možnost zapojit se do sociálního života s podporou koordinátorky, která je schopna je ve chvílích úzkosti podpořit a pomoci jim překonat jejich strach. Při našich akcích se potom ocitají v rolích, které jsou běžné pro „zdravé“ lidi a mají tak možnost tréninku běžných sociálních interakcí.

Záměrem klubových akcí je tedy motivovat lidi s psychotickým onemocněním k životu v nechráněném prostředí. Programy klubu pomáhají trénovat kognitivní funkce (např. pozornost, paměť a tzv. řídící funkce.), které bývají často důsledkem nemoci narušeny.
Klub tak působí jako prevence relapsu choroby, protože při setkáních si klienti mimo jiné povídají o své nemoci, o tom jak rozpoznávat blížící se relaps a jak mu předcházet.

Průměrná účast na akcích MYKLUBu Liberec je 10 uživatelů služby + 1 koordinátorka. Koordinátorka se snaží pořádat vždy 2 akce měsíčně mimo klubovnu a to vždy jednu akci sportovní a jednu kulturní


ARTEKLUB JABLONEC

Místo poskytování

Jiráskova 4898/9 (Eurocentrum)
460 01 Jablonec nad Nisou

Eva Lejsková

koordinátor klubu
T – 722 632 448
E – e.lejskova@fokusliberec.cz

Klub se schází

Středa od 13:00–15:00 hodin

ARTEklub Jablonec nad Nisou funguje od ledna 2018 ve třetím patře jabloneckého Eurocentra, a to 1× týdně po dvou hodinách (středa 13:00 – 15:00). Od září 2021 se nově otevírá ARTEklub v Liberci, Nezvalova ul.662/18. Začínáme 9. 9. 2021 od 13:00hod v dílně STD. 

ARTEklub nabízí široké rozpětí výtvarných technik a aktivit ze všech možných výtvarných oborů, zaměřených jednak na práci se sebou, zpracování složitějších témat, která jsou obtížně vyjádřitelná jinak než výtvarně, dále také vyzkoušení a osvojení si pestré nabídky neobvyklých výtvarných technik. V nabídce ARTEklubu jsou i výlety, malba v exteriéru, návštěvy výstav, apod. Samozřejmostí je příjemné zázemí v příjemném prostředí.

Každá dvouhodinovka bývá zpravidla zakončena společným hodnocením a rozborem jednotlivých výtvarných děl, samozřejmostí je případná individuální konzultace, rozhovor.

Každému návštěvníkovi je věnována individuální péče dle jeho konkrétních potřeb, a rozhodně se nemusíte bát nás navštívit, i když doposud nemáte žádné výtvarné zkušenosti – nebojte se to zkusit! :)


T – KLUB TANVALD

Místo poskytování

Protifašistických bojovníků 183
468 41 Tanvald

Mgr. Jan Řimnáč

koordinátor klubu
T – 606 588 256
E – j.rimnac@fokusliberec.cz

Klub se schází

Každý sudý čtvrtek od 14.00–16.00 hodin

T – KLUB byl slavnostně otevřen 5. 4. 2018, je součástí tanvaldské pobočky FOKUSu Liberec, jeho sídlo je tedy na adrese Protifašistických bojovníků 183, Tanvald.

Klub je otevřen každý sudý týden ve čtvrtek od 14–16 hodin (tedy 2× v měsíci).

Aktivity T – KLUBu jsou určeny pro lidi s duševním onemocněním, jejich rodinné příslušníky, kamarády, přátele…

Aktivity jsou volně přístupné a nabízí možnost zapojit se do společenského života, pobavit se. V příjemném prostředí vzájemně sdílet problémy, které nemoc způsobuje, zkušenosti s ní. Do aktivit se každý zapojuje podle svých možností, nikdo není nucen dělat něco, co nechce.

Hlavním cílem T – KLUBu jsou jednoduše setkávání, zábava, uvolnění.

Je zde možnost hrát společenské hry, zapojit se do různých workshopů – tvoření z papíru, přírodnin, skupinové bubnování, muzikorelaxace, intuitivní malování, poslech hudby, relaxační cvičení s míčky a řada další zábavy, která přinese zážitek z vlastní tvořivosti a úspěchu. Plánovány jsou vycházky po okolí, krátké výlety, promítání DVD filmů apod.

Na činnosti T – KLUBu se podílí celý terénní tým Tanvald (Nikol, Honza, Ivana) a hlavně sami uživatelé služeb. Kontaktní tel. je 606 588 256.