zavřít

30 let Fokusu

25/05

U příležitosti 30 let působení v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním uspořádal Fokus Liberec diskusní fórum na téma duševního onemocnění pro představitele obcí, sociálních služeb, policie a další odborné veřejnosti Frýdlantska. Setkání se účastnily také zástupkyně oddělení psychiatrie KNL. Program byl zaměřený na aktuální otázky v této problematice s ohledem na specifika území Frýdlantska. Hlavním cílem fóra byla diskuse nad konkrétními situacemi, které můžou působit jisté obtíže, jak v životech duševně nemocných lidi, tak v životech jejich okolí. Debata se nesla v přátelském duchu a příjemné atmosféře. Očekávaným výstupem celé akce bylo především propojení různých profesí, aby podpora takto nemocných lidí byla komplexnější. Všem hostům děkujeme za účast, za zájem a těšíme se na další setkání. Setkání se konalo 25. 5. 2023 v Novém Městě pod Smrkem v prostorách Majáku NMPS.