zavřít

Začaly Týdny pro Duševní zdraví - Mýty a fakta II

31/10

Ačkoliv v oblasti duševního zdraví můžeme v současné době pozorovat výrazně kvalitnější osvětu, než tomu bylo v letech předchozích, bohužel se ukazuje, že ve vztahu k lidem s duševním onemocněním stále přetrvávají značné předsudky a negativní stereotypy. Ve svém důsledku vedou tyto chybné domněnky, mýty a nepřesné informace ke stigmatizaci a diskriminaci, jež zpravidla prostupuje mnoha aspekty jejich života. Duševní zdraví, stejně jako zdraví tělesné, určuje kvalitu života každého člověka. Přesto existují nepochopitelně velké rozdíly mezi tím, jak tyto dvě skupiny vnímáme. U nemocí těla lépe chápeme, že jde spíše o vnější okolnost v životě jedinečného člověka, ovšem u nemocí duše je stále velmi snadné vnímat obrovské skupiny lidí s různými problémy tak, jako by nemoc zcela vystihovala, kým jsou a jací jsou. Nevadí nám proto říct: „Jana je schizofrenička“, přestože bychom nikdy neřekli: „Jana je chřipkařka“ nebo „Jana je rakovinářka.“

MÝTY A FAKTA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ

4) Osoby s duševním onemocněním jsou méně inteligentní

Rozložení intelektových schopností je mezi duševně nemocnými osobami stejné jako u zdravé populace. Najdeme tedy mezi nimi jak jedince podprůměrné, průměrné, tak ty se zcela nadprůměrnou inteligencí. Duševní onemocnění inteligenci rozhodně nesnižuje, může ovšem dočasně vést k tomu, že ji člověk s psychiatrickými obtížemi nedokáže plně využít, klesá jeho výkonnost nebo si hůře pamatuje určitá fakta.

5) To, že má člověk duševní onemocnění, se dá poznat

Většinu duševních onemocnění nelze rozpoznat podle vzhledu. Velká část lidí žije s duševním onemocněním, aniž by to o nich jejich okolí vědělo. Mnozí své obtíže před ostatními skrývají, protože se bojí jejich reakce. Stigmatizaci totiž lidé s duševním onemocněním mnohdy považují za větší problém než samotnou nemoc.

6) Lidé s duševním onemocněním nemohou pracovat

Duševní onemocnění s sebou může nést určitou formu znevýhodnění i v práci, ale většina lidí jej dokáže překonat a pracovat může. Zaměstnání v mnoha případech navíc prokazatelně přispívá k procesu uzdravení a je také skvělou příležitostí, jak se zapojit do společnosti.